Rô-ma 1:29-31 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
29
Họ đầy dẫy mọi sự không công bình, độc ác, tham lam, hung dữ; chan chứa những điều ghen ghét, giết người, cãi lẫy, dối trá, giận dữ;
30
hay mách, gièm chê, chẳng tin kính, xấc xược, kiêu ngạo, khoe khoang, khôn khéo về sự làm dữ, không vâng lời cha mẹ;
31
dại dột, trái lời giao ước, không có tình nghĩa tự nhiên, không có lòng thương xót.