Rô-ma 1:14 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Tôi mắc nợ cả người Gờ-réc lẫn người giã man, cả người thông thái lẫn người ngu dốt.