Giăng 15:1 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Ta là gốc nho thật, Cha ta là người trồng nho.