Ma-thi-ơ 28:1 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
sau ngày Sa-bát, ngày thứ nhứt trong tuần lễ, lúc tưng tưng sáng, có Ma-ri Ma-đơ-len và Ma-ri khác đến thăm mộ.