Ma-thi-ơ 22:30 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Vì đến khi sống lại, người ta không cưới vợ, cũng không lấy chồng, song những kẻ sống lại là như thiên sứ trên trời vậy.