Ma-thi-ơ 22:30 - Bản dịch Truyền thống
Vì đến khi sống lại, người ta không cưới vợ, cũng không lấy chồng, song những kẻ sống lại là như thiên sứ trên trời vậy.