Ma-thi-ơ 15:19 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Vì từ nơi lòng mà ra những ác tưởng, những tội giết người, tà dâm, dâm dục, trộm cướp, làm chứng dối, và lộng ngôn.