Ma-thi-ơ 11:29 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Ta có lòng nhu mì, khiêm nhường; nên hãy gánh lấy ách của ta, và học theo ta; thì linh hồn các ngươi sẽ được yên nghỉ.