Giô-na 1:4 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Nhưng Đức Giê-hô-va khiến gió lớn thổi trên biển; trên biển có trận bão lớn, chiếc tàu hầu vỡ.