Lê-vi 19:33 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Khi kẻ khách nào kiều ngụ trong xứ các ngươi, thì chớ hà hiếp người.