Lê-vi 11:47 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
để phân biệt con không sạch với con tinh sạch, con thú ăn được cùng con thú không ăn được.