Lê-vi 11:1 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se và A-rôn rằng: