Lê-vi 1:16 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Người sẽ gỡ lấy cái diều và nhổ lông, liệng gần bàn thờ, về hướng đông, là chỗ đổ tro;