Truyền đạo 7:27 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Kẻ truyền đạo nói: Sau khi xem xét muôn sự từng điều từng vật, đặng tìm chánh lý, thì nầy là điều ta tìm được;