Truyền đạo 1:17 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Ta cũng chuyên lòng học biết sự khôn ngoan, và biết sự ngu dại điên cuồng; ta nhìn biết điều đó cũng là theo luồng gió thổi.