Châm Ngôn 27:2 - Bản dịch Truyền thống
Hãy để cho kẻ khác khen ngợi con, miệng con chẳng nên làm; Để cho một người ngoài tán mỹ con, môi con đừng làm.