Châm Ngôn 27:1 - Bản dịch Truyền thống
Chớ khoe khoang về ngày mai; Vì con chẳng biết ngày mai sẽ sanh ra điều gì.