Châm ngôn 21:5 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Các ý tưởng của người cần mẫn dẫn đến sự dư dật; Còn những kẻ khờ dại chỉ chạy đến điều thiếu thốn.