Thi thiên 141:2 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Nguyện lời cầu nguyện tôi thấu đến trước mặt Chúa như hương, Nguyện sự giơ tay tôi lên được giống như của lễ buổi chiều!