Thi thiên 132:16 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Ta cũng sẽ mặc sự cứu rỗi cho thầy tế lễ thành ấy, Và các thánh nó sẽ reo mừng.