Gióp 4:19 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Phương chi những kẻ ở chòi đất sét được cất trên nền bụi cát, Bị chà nát như loài sâu mọt!