2 Sa-mu-ên 3:30 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Giô-áp và A-bi-gia, em người, giết Ap-ne là như vậy; bởi vì Ap-ne đã giết A-sa-ên, em của hai người, sau khi chiến trận tại Ga-ba-ôn.