2 Sa-mu-ên 23:34 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Ê-li-phê-lết, con trai của A-cạt-bai, con trai của một người Ma-ca-thít; Ê-li-am, con trai của A-hi-tô-phe ở Ghi-lô;