Tìm kiếm

Lời Chúa cho bạn hôm nay:

OpenBible vì nếu chúng ta sống, là sống cho Chúa, và nếu chúng ta chết, là chết cho Chúa. Vậy nên chúng ta hoặc sống hoặc chết, đều thuộc về Chúa cả. Rô-ma 14:8

 

hocthuocloichua block