Tìm kiếm

Lời Chúa cho bạn hôm nay:

OpenBible Miệng hay đáp giỏi khiến người vui vẻ; Và lời nói phải thì lấy làm tốt biết bao! Châm Ngôn 15:23

 

hocthuocloichua block

caygaycuanguoichanbayNhu Liệu Thánh Kinh xin giới thiệu với quí vị tài liệu CÂY GẬY CỦA NGƯỜI CHĂN BẦY.
Một bộ sách giúp ích cho rất nhiều người muốn tìm hiểu, học hỏi và áp dụng những lẽ đạo huyền nhiệm
trong Thánh Kinh mà Đức Chúa Trời muốn chúng ta khám phá và kinh nghiệm trong cuộc đời của mình.

Để sử dụng tài liệu này xin quí vị vào mục THAM KHẢO và chọn mục CÂY GẬY CỦA NGƯỜI CHĂN BẦY.